brak zdjęcia

Zarządca drogi - na czym polega jego rola

Zgodni z definicją podaną przez ustawodawcę zarządca drogi to podmiot odpowiedzialny za planowanie przebiegu, budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i ochronę drogi. W praktyce oznacza to, że wszelkie prace wykonywane na drodze, związane również z urządzeniem zjazdu z drogi na nieruchomość prywatną czy czasową lub stałą zmianą organizacji ruchu muszą zostać skonsultowane i zatwierdzone przez jej zarządcę. Zarządca drogi ustalany jest na podstawie klasyfikacji drogi: - droga krajowa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) - droga wojewódzka - zarząd województwa - droga powiatowa - zarząd powiatu - droga gminna - prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Szczególnym przypadkiem są autostrady. W Polsce zarządcą drogi autostradowej jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ale tylko do chwili przekazania jej pod zarządzanie spółce, która odpowiadać będzie za jej eksploatację i utrzymanie, a często również za jej budowę.